Интернет съкровищница

Твоето недеяние (твоята Чистота) е по-висша от всякое твое дело.

Майстер Екхарт за Делата, Мистицизъм, Недеянието, Чистотата