Интернет съкровищница

Водата е Тайнство, което ни познава, а дали ние я познаваме – това е друг въпрос.

Елеазар Хараш за Водата, Познанието, Тайната