Интернет съкровищница

Кой е разрушителят на здравето? – Заблужденията.

Елеазар Хараш за Въпросите, Заблужденията, Здравето