Интернет съкровищница

Хората мислят, че светът е важен. Аз казвам: Само Бог е важен. Бог е Превъзхоният.

Елеазар Хараш за Бог, Важните неща, Света, Човекът