Интернет съкровищница

Ако ти не си успял да намериш себе си, как ще те намерят другите?

Елеазар Хараш за Намирането, Търсенето, Чистият Смях