Интернет съкровищница

Кога има дълбоко изследване на нещата? – Само когато има голяма жертва. Ако се пожертваш за Любовта, ще можеш да я разбереш. Останалото е само разсъждения.

Елеазар Хараш за Въпросите, Дълбочината, Жертвата, Любовта, Разсъжденията