Интернет съкровищница

Трудно се постига Дао – трябва да си се отказал от света.

Елеазар Хараш за Дао, Постигането, Света