Интернет съкровищница

Ние имаме нужда само от Бог, но не осъзнаваме това.

Елеазар Хараш за Бог, Нужното, Осъзнаването