Интернет съкровищница

Коя е мярката за човека? – Разумната воля.

Елеазар Хараш за Волята, Въпросите, Мярката, Разумността, Човекът