Интернет съкровищница

Как идват благата на живота при човека? – Чрез страданията. Страданията са привилегия, защото те произвеждат разум.

Елеазар Хараш за Благата, Въпросите, Живота, Разумността, Страданието, Човекът