Интернет съкровищница

Първо сме приели Прасветлината, а после е дошла водата.

Елеазар Хараш за Водата, Прасветлината