Интернет съкровищница

Историята на водата е съставена от живи трептения – частици от Древната, потайна Прасветлина. Ето защо водата е виждаща.

Елеазар Хараш за Виждането, Водата, Древното, Историята, Прасветлината, Тайната