Интернет съкровищница

Кога страданието става слабо? – Когато твоята Любов е силна. Колкото по-силна Любов, толкова по-слабо страдание.

Елеазар Хараш за Въпросите, Любовта, Силата, Страданието