Интернет съкровищница

Любовта е там, където го няма и най-малкото осъждане. Това е мярката.

Елеазар Хараш за Любовта, Малките неща, Мярката, Осъждането