Интернет съкровищница

Как се лекуват тревогите? – Със спокойствие и тишина.

Елеазар Хараш за Законите, Лекуването, Спокойствието, Тишината, Тревогите