Интернет съкровищница

Всички нечисти същества са извън спокойствието.

Елеазар Хараш за Законите, Спокойствието, Чистотата