Интернет съкровищница

Кой живот трябва да се избягва? – Нечистият, фалшивият, мъртвият.

Елеазар Хараш за Въпросите, Живота, Чистотата