Интернет съкровищница

Спокойствие значи овладяна съдба.

Елеазар Хараш за Законите, Спокойствието, Съдбата