Интернет съкровищница

Как завършва обикновеният живот? – Винаги със смърт.

Елеазар Хараш за Въпросите, Живота, Смъртта