Интернет съкровищница

Постоянството не може да донесе нищо друго, освен успех.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Постоянството, Успехът