Интернет съкровищница

Дао прилича на Древно спокойно езеро – никакви вълни.

Елеазар Хараш за Дао, Древното, Спокойствието