Интернет съкровищница

Как се изпитва спокойствието на човека? – Чрез дреболиите.

Елеазар Хараш за Въпросите, Малките неща, Спокойствието, Човекът