Интернет съкровищница

Всеки човекси знае цената, тя е винаги по-висока от заплатата му.

Елеазар Хараш за Оценяването, Чистият Смях, Човекът