Интернет съкровищница

Любовта не е във въпросите. Любовта е в Любовта.

Елеазар Хараш за Въпросите, Любовта, Суфи