Интернет съкровищница

Кога се съмняваме в нещо? – Когато не го разбираме.

Елеазар Хараш за Въпросите, Разбирането, Съмнението