Интернет съкровищница

Любовта не търпи нищо, което не е Бог.

Майстер Екхарт за Бог, Любовта, Мистицизъм