Интернет съкровищница

Ако искаш да се намериш, първо, намери Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Намирането, Суфи, Търсенето