Интернет съкровищница

Никой не се докосва до най-дълбоката част на Душата, освен Сямия Бог.

Майстер Екхарт за Бог, Душата, Дълбочината, Мистицизъм