Интернет съкровищница

Предпочитам да съм заблуден, но да живея в Бога, отколкото да съм учен или религиозен, но да живея в света.

Елеазар Хараш за Бог, Живота, Заблужденията, Науките, Религиите, Света, Суфи