Интернет съкровищница

Бог в мен е по-дълбок от всички Свещени Писания взети заедно.

Елеазар Хараш за Бог, Дълбочината, Свещеното