Интернет съкровищница

За да съзерцаваш Бога, Бог трябва да ти е дал Своя Поглед.

Елеазар Хараш за Бог, Погледът, Съзерцанието