Интернет съкровищница

Истината е назоваване на Бога.

Майстер Екхарт за Бог, Истината, Мистицизъм