Интернет съкровищница

Бог е Дълбината на Душата с цялата Си Божественост.

Майстер Екхарт за Бог, Божествеността, Душата, Дълбочината, Мистицизъм