Интернет съкровищница

Истината е Божия, Мистична, а не умствена.

Елеазар Хараш за Бог, Истината, Мистицизъм, Умът