Интернет съкровищница

Живеещите не съществуват. Само изчезналите в Бога познават живота.

Елеазар Хараш за Бог, Живота, Познанието, Суфи