Интернет съкровищница

Който върви по Пътя на Истината, все едно е дали е в манастир, църква, или сред хората. Който е Истинен, той има Бог в себе си. Който има Бог в себе си, все едно е дали е на улицата, в килия, в църква, в планината и т.н.