Интернет съкровищница

Жената е Душа – Божественост, която е въведение в Тайната на Бога.

Майстер Екхарт за Бог, Божествеността, Душата, Жената, Мистицизъм, Тайната