Интернет съкровищница

Бога не трябва да е никакъв обект, нито дори на желанията, нито дори на Любовта.

Майстер Екхарт за Бог, Желанието, Любовта, Мистицизъм