Интернет съкровищница

Истинният човек обладава Бог в своя Дух, а не в размишленията за Бога.

Майстер Екхарт за Бог, Духът, Истината, Мистицизъм, Човекът