Интернет съкровищница

Жената е “Път”, по който трябва да се родиш в Бога.

Майстер Екхарт за Бог, Жената, Мистицизъм, Новораждането, Пътят