Интернет съкровищница

Щом си спокоен, това показва, че Бог те обича.

Елеазар Хараш за Бог, Законите, Обичта, Спокойствието