Интернет съкровищница

Суфизмът – това е великият аромат на Единството с Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Великото, Единството, Суфи