Интернет съкровищница

Спасението е само едно: Единство с Бога, чрез Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Единството, Спасението