Интернет съкровищница

Нито познанието, нито Любовта могат да постигнат Бога. Бог е бездънно море.

Майстер Екхарт за Бог, Дълбочината, Любовта, Мистицизъм, Познанието, Постигането