Интернет съкровищница

Какво е грехопадението? – Отделяне от Любовта, отделяне от Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Въпросите, Греха, Любовта