Интернет съкровищница

Любовта е Живот, защото Бог е излял Себе Си в нея.

Елеазар Хараш за Бог, Живота, Любовта