Интернет съкровищница

Водата е Божие Излияние, тя е Невидимата Божественост.

Елеазар Хараш за Бог, Водата