Интернет съкровищница

Само Бог разкрива истините в сърцето на своите избрани.

Елеазар Хараш за Бог, Истината, Суфи, Сърцето