Интернет съкровищница

Навътре Душата е свободна от всякакви образи и посредници, и така се съединява (чрез Същността си) с Бога.

Майстер Екхарт за Бог, Душата, Свободата, Същността