Интернет съкровищница

Любовта е по-висока степен на Богооформяне, отколкото е мисленето.

Майстер Екхарт за Бог, Любовта, Мистицизъм, Мисълта